Eibericht - Een Notepad++ plugin


Zet dit:

Vektis definitie AP304 voorlooprecord

Om in dit:

AP304 EI-bericht ingeladen in Notepad++

EI-berichten

Eibericht is een Notepad++ die je leven makkelijker maakt als het gaat om EI-bestanden. EI-bestanden worden in de Nederlandse zorgsector gebruikt om bijvoorbeeld handelingen te declararen. Volgens specifieke standaarden, te vinden op ei.vektis.nl kan elk soort declaratie worden ingediend.Definitie

Elk veld, bijvoorbeeld het verzekerdenummer, begint op een vaste locatie en heeft een bekend aantal tekens. Maar het blijft een tekstbestand, waardoor het aanpassen niet eenvoudig is zonder een apart programma. Of met behulp van deze Notepad++ plugin!De plugin

De plugin kleurt elk veld van de geselecteerde regel, zodat je precies weet waar een veld begint en eindigt. Ook krijgt het veld waar de cursor nu staat een kader. En het venster aan de rechterkant toont je meer informatie over de waarde van het veld, zoals de naam, of het verplicht is, of er een patroon is (bijvoorbeeld alleen cijfers).

Download

De plugin is te downloaden via de Plugin Manager van Notepad++. Dit kan echter een iets oudere versie zijn, omdat de plugin handmatig gecontroleerd en gevalideerd wordt. Daarom is via onderstaande link altijd de nieuwste versie te downloaden.


Er zijn op dit moment enkele kleine bugs bekend, zoals het overschrijven van de stijl van alle openstaande documenten. Toch zijn we van mening dat de huidige versie van de plugin genoeg voordelen biedt om deze met de bekende bugs aan te bieden.


Wijzigingen in versie 1.6:
- Ondersteuning FZ303/304
- Ondersteuning JW303/304 v2
- Ondersteuning JW321/322 v2
- Ondersteuning WMO303/304 v2


Download versie 1.6 (9 juli 2015)Installatie

Sla de .dll uit het zip-bestand op in "C:\Program Files (x86)\Notepad++\plugins" en herstart Notepad++.
Onder het kopje "Plugin" zie je nu de optie "Ei-bericht analyse", hier kun je de plugin activeren. Dit moet elke keer als Notepad++ gestart wordt, de plugin start op dit moment niet automatisch op als je een EI-bestand opent.

English

In order to process health care claims in The Netherlands, so called "Ei-berichten" are used. These are flat files, delimited by position as can be seen on the first and second page.

This plugin adds functionality to Notepad++ in order to make life easier to analyze and/or edit these files, by adding highlighting for the different type of fields. It also adds metadata from the definitions found on ei.vektis.nl, such as field name, field type and length.

The plugin can now be downloaded from the Notepad++ Plugin Manager. However, the latest version can always be downloaded from the link below.


Changes in version 1.6:
- Support for FZ303/304
- Support for JW303/304 v2
- Support for JW321/322 v2
- Support for WMO303/304 v2Download version 1.6 (July 9 2015)